Monday, June 19, 2017

OMA RAPETI - Girls poi

OMA RAPETI
Oma rāpeti, oma rāpeti
Oma, oma, oma
Oma rāpeti, oma rāpeti
Oma, oma, oma
Pako pako pako
Ko te tangi ō te pūpamu
Oma rāpeti, oma rāpeti
Oma, oma, oma
Run rabbit, run rabbit
Run, run, run
Run rabbit, run rabbit
Run, run, run
Bang, bang, bang
goes the farmer’s gun
Run rabbit, run rabbit
Run, run, run

No comments:

Post a Comment